graafmachine

Zo wordt een infiltratieput geplaatst

Een infiltratieput is een belangrijk onderdeel van het regenwaterbeheer van een woning of bedrijf. Het is een opvangsysteem voor regenwater dat kan worden gebruikt om het grondwater aan te vullen of om het water te laten infiltreren in de grond. Hierdoor wordt overstroming voorkomen en wordt de waterkwaliteit verbeterd. In deze blog zal ik de stappen beschrijven die nodig zijn om een infiltratieput van https://www.infiltratieputten.nl/ te plaatsen.

Stap 1: Locatie bepalen

Het eerste wat je moet doen, is bepalen waar de infiltratieput moet komen. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de grootte van het dakoppervlak, de helling van het terrein en de grondwaterstand. Het is belangrijk om te zorgen dat de infiltratieput niet te dicht bij gebouwen of bomen komt te staan, aangezien de wortels van bomen en de grond eromheen schade kunnen veroorzaken.

Stap 2: Graaf de put

Eenmaal de locatie bepaald is, kan de put gegraven worden. De grootte van de put is afhankelijk van de hoeveelheid regenwater die moet worden opgevangen. Over het algemeen wordt een diepte van ongeveer 1,5 meter aanbevolen. De breedte van de put moet minstens 1 meter zijn.

Stap 3: Plaats de infiltratieput

Eenmaal de put gegraven is, kan de infiltratieput geplaatst worden. De infiltratieput bestaat uit verschillende componenten, waaronder een kunststof put, infiltratiekratten en een afvoerpijp. De infiltratiekratten worden in de put geplaatst en zijn gevuld met grind. Dit grind fungeert als een filter voor het regenwater en zorgt ervoor dat het water de grond in kan infiltreren.

infiltratieput

Stap 4: Sluit de afvoerpijp aan

Eenmaal de infiltratiekratten in de put geplaatst zijn, kan de afvoerpijp worden aangesloten. Deze afvoerpijp leidt het regenwater van het dak naar de infiltratiekratten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de afvoerpijp goed aangesloten is en dat er geen lekkages zijn.

Stap 5: Bedek de infiltratieput

Eenmaal de infiltratieput geplaatst is en de afvoerpijp aangesloten is, kan de put bedekt worden. Het is belangrijk om de put goed af te dekken met een laag grind of zand. Dit zorgt ervoor dat het regenwater goed kan infiltreren in de grond en voorkomt dat er vuil of ander materiaal in de infiltratieput terechtkomt.

Stap 6: Onderhoud de infiltratieput

Eenmaal de infiltratieput geplaatst is, is het belangrijk om deze regelmatig te onderhouden. Het is aanbevolen om de infiltratieput minstens één keer per jaar te controleren en schoon te maken. Hierdoor blijft de infiltratieput goed functioneren en kan het regenwater op een efficiënte manier worden opgevangen en geïnfiltreerd in de grond verdwijnen.