Werving en selectie in de bouw

Werving en selectie in de bouw

Veel projectleiders in de bouw besteden de werving en selectie van het personeel uit.

Om een bouwproject zo goed en succesvol mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal factoren die 100% in orde moeten zijn en bepalen of een project werkt of niet. Een van de meest cruciale aspecten is het vinden en aannemen van het juiste personeel. Bij een bouwproject komen vaan veel verschillende specialistische vaardigheden aan bod die in een bepaalde volgorde volgens een specifieke planning kunnen worden ingezet. Indien dit onderdeel van de planning niet goed is afgestemd of wanneer er niet op het juiste moment geschikt personeel inzetbaar is, dan kan dit een vertraging opleveren. Een vertraging in de bouw zorgt vaak voor een domino-effect die vele andere onderdelen van het project negatief beïnvloed. Om het risico te verkleinen en te assisteren bij het vinden van de geschikte kandidaten voor een project, zijn er verschillende organisaties en bedrijven te vinden die zich specialiseren in het werven en selecteren van personeel in de bouw.

Uitgelicht: werving en selectie in de bouw – Centerpoint

Een wervings- en selectiebureau in de bouw beschikt over een netwerk met gescreende kandidaten

In het vinden van geschikte kandidaten met de juiste technische vaardigheden in de bouw, kan behoorlijk wat tijd gaan zitten. Veel opdrachtgevers kiezen er dan ook voor om de werving en selectie van het personeel uit te besteden aan een derde partij, omdat deze hier vaak een stuk beter in zijn en sneller en efficiënter in de vraag kunnen voorzien. Een wervings- en selectiebureau in de bouw zal altijd samenwerken met de opdrachtgever en ervoor zorgen dat alles is afgestemd op de wensen van de client. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om het opstellen van specifieke functieprofielen en ook de competenties waarover de kandidaten moeten beschikken, heeft de opdrachtgever of aannemer altijd het laatste woord. Het voordeel van gespecialiseerd bedrijf voor de werving en selectie van personeel in de bouw, is dat deze vaak over een interne pool van tijdelijke krachten met de juiste vaardigheden beschikken, die al gescreend zijn en vaak direct of op korte termijn inzetbaar zijn.

Tip: actuele vacatures in de bouw

Wervings- en selectiebureaus assisteren en adviseren ook bij de personeelsplanning

De meeste bouwprojecten zijn natuurlijk van tijdelijke aard en dat is dan ook de reden dat er vaak gedetacheerd wordt in deze sector. Het komt echter ook regelmatig voor dat aannemers dusdanig onder de indruk zijn van specifieke vakmensen dat ze deze toch graag in vaste dienst zouden willen nemen. Een wervings- en selectiebureau kan hierbij ook helpen in de bemiddeling en het overzetten van een tijdelijk contract naar een vast dienstverband. Naast het voorzien in personeel bieden deze bedrijven vaak een uitgebreid servicepakket en zijn ze ook in staat om te assisteren en adviseren op het gebied van de personeelsplanning en het optimaliseren hiervan. Vaak kan dit behoorlijke efficiency winsten opleveren in de vorm van kosten besparing of tijdwinst.