verschillende parkeersystemen

Welke verschillende parkeersystemen bestaan er allemaal?

De sterk toegenomen populatie zorgt er gecombineerd met steeds minder beschikbare ruimte voor dat er zich verschillende problemen hebben gesteld op het gebied van parkeren. In het bijzonder bij het realiseren van nieuwe vastgoedprojecten is dit een punt waar men steeds meer en meer rekening mee dient te houden. Het spreekt voor zich dat de meeste mensen tegenwoordig wel één of vaak zelfs meerdere auto’s hebben. Deze auto’s moeten uiteraard op een veilige manier een plaats krijgen in de directe omgeving van het nieuw aangekochte vastgoed. Dat blijkt in de praktijk lang niet altijd even eenvoudig realiseerbaar te zijn, integendeel. Gelukkig zijn er verschillende, innovatieve parkeersystemen op de markt gelanceerd welke hier een niet onbelangrijk steentje aan kunnen bijdragen. 

 

Verschillende soorten parkeersystemen 

 

Om de parkeerproblemen aan te kunnen pakken zijn er verschillende nieuwe parkeersystemen op de markt gelanceerd. Wellicht de meest interessante zijn de zogenaamde mechanische parkeersystemen. Het betreft hier parkeersystemen welke we kunnen indelen in twee verschillende categorieën, namelijk: 

  • De semiautomatische parkeersystemen; 
  • De volautomatische parkeersystemen; 

Voor een semiautomatisch parkeersysteem geldt dat de gebruikers van het parkeersysteem zelf in- en uit de parkeerplaats moeten rijden. Een bekend voorbeeld van een semiautomatisch parkeersysteem is de parkeerlift, een combilift en een parkeersysteem platform. Voor een volautomatisch parkeersysteem geldt dat de gebruiker de wagen in een soort van entreeruimte moet plaatsen. Vervolgens zorgt het systeem er volledig automatisch voor dat de auto op een veilige manier wordt weggezet. Deze parkeersystemen zijn uiteraard het meest innovatief, maar tegelijkertijd ook het duurst. 

 

Wat zijn de voordelen van parkeersystemen gebruiken? 

 

Er zijn aan het gebruik van parkeersystemen in de praktijk ongelofelijk veel verschillende voordelen verbonden. Het is dan ook niet voor niets dat steeds meer vastgoedbedrijven ervoor kiezen om gebruik te gaan maken van parkeersystemen. In ieder geval, hieronder is een duidelijk overzicht terug te vinden van de voordelen die zijn verbonden aan de verschillende parkeersystemen waar gebruik van kan worden gemaakt. 

  • U kunt rekenen op een uitstekend gebruiksgemak bij automatisch parkeren; 
  • Het is mogelijk om de parkeersystemen te integreren in bestaande gebouwen; 
  • De ruimtebesparing die wordt gerealiseerd zorgt voor een mooier straatbeeld; 
  • De auto’s lopen niet het risico om geconfronteerd te worden met parkeerschade; 
  • Inbraken in auto’s behoren tot het verleden; 
  • Volautomatische parkeersystemen beschikken over een uitstekende duurzaamheid;

De vele voordelen zoals hierboven omschreven zorgen er in de praktijk voor dat gebruik maken van parkeersystemen absoluut het overwegen meer dan waard is. Dit bovendien ook nog eens in heel wat verschillende situaties.

 

Parkeersystemen integreren in bestaande gebouwen

 

Zoals eerder op deze pagina al duidelijk gemaakt is het perfect mogelijk om parkeersystemen te integreren in bestaande gebouwen. Dat is een belangrijk voordeel. Dit zorgt er namelijk voor dat er niet alleen bij nieuwbouwprojecten kan worden gekeken in de richting van parkeersystemen. Ook bij bestaande woningen waar bijvoorbeeld kleine verbouwingen aan kunnen of moeten gebeuren kan er steeds worden gekeken in de richting van het implementeren van parkeersystemen. Op deze manier kan er op een efficiënte wijze een oplossing worden gerealiseerd voor een bepaald parkeerprobleem welke zich stelt.