stoomketel-bouwinsider

Wat wordt geïnspecteerd bij de ketelinspecties van een stoomketel?

De inspecteurs hebben een specifieke lijst van punten die aan de binnen- als buitenkant van een stoomketel visueel moeten worden bekeken. Het doel van de interne inspectie is een visueel overzicht te krijgen van elk deel van de ketel. Om zodoende potentiële problemen te ontdekken die onderhoud zouden kunnen vereisen. Externe inspecties zijn zo goed als ongecompliceerd. Ze vereisen ook geen speciale voorbereiding. Behalve ervoor zorgen dat de ketel koel is en drukloos. Interne ketelinspecties kunnen moeilijk zijn vanwege beperkingen bij de toegang tot verschillende delen van een ketel.

Bij een handmatige interne ketelinspectie moet een inspecteur de ketel fysiek betreden. Hiervoor moet het bedrijf een steiger bouwen waarop de inspecteur tijdens de inspectie kan staan. Zodra de inspectie is voltooid, moet de steiger weer worden afgebroken. De vereiste steigers kunnen zorgen voor enkele dagen uitvaltijd. De kosten die hiermee gemoeid zijn lopen vaak in de duizenden euro’s.

Wat wordt er zoal tijdens ketelinspecties geïnspecteerd?

Als onderdeel van een ketelinspectie zullen inspecteurs de ruimte waarin de ketel zich bevindt, inspecteren. Er mag geen brandbaar puin of andere obstakels zijn die een gevaar voor de veiligheid kunnen vormen.
Inspecteurs beginnen hun werk vaak bij het typeplaatje. Hierop staat het type stoomketel vermeld. Ze kunnen aan de hand van dit typeplaatje aflezen wanneer de stoomketel is gemaakt, de maximaal toelaatbare druk in de ketel, en de typen regelingen die nodig zijn voor de ketel.

Veiligheid is cruciaal

Vanuit veiligheidsoogpunt is de veiligheidsklep waarschijnlijk het belangrijkste onderdeel van een stoomketel en een belangrijk instrument om tijdens een inspectie te beoordelen. Als zich in de ketel een probleem ontwikkelt, zal de veiligheidsklep (ook wel ontlastklep genoemd) helpen voorkomen dat de druk te hoog wordt, wat tot een explosie kan leiden. Ook van groot belang voor de veiligheid zijn de regelveiligheidsinrichtingen. De leidingen in de ketelruimte worden gebruikt om water en brandstof in en uit de ketel te pompen. De staat van het leidingwerk moet tijdens elke ketelinspectie worden gecontroleerd. Zowel om te verzekeren dat alles nog in goede staat is als ook om er zeker van te zijn dat het het juiste soort leidingwerk is gebruikt. Rookgaspijpaansluitingen moeten ook worden geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat koolmonoxide op de juiste wijze wordt afgevoerd en zich niet ophoopt in de stookruimte.

Branders in een ketel moeten de juiste verhouding tussen brandstof en lucht krijgen. Daarom zullen inspecteurs tijdens een inspectie de verbrandingsluchtvereisten van de ketel controleren om er zeker van te zijn dat de luchtroute open is en voldoende verse lucht levert voor een goede werking van de ketel.

Daarnaast zullen alle binnenwanden en oppervlakken worden geïnspecteerd. Waarbij wordt gezocht naar tekenen van lekken, corrosie, oververhitting of andere structurele problemen binnen de ketel. Alle delen van de ketel die zich aan de waterkant bevinden, worden geïnspecteerd, inclusief afblaas-, water- en stoomaansluitingen.