constructieberekening dakopbouw

Wat moet je weten over een constructieberekening dakopbouw?

Veel mensen kiezen er vandaag de dag voor om gebruik te maken van een dakopbouw bij hun woning. Door te kiezen voor een dergelijke vorm van uitbreiding wordt er namelijk in de praktijk voor gezorgd dat er op een efficiënte manier meer bewoonbare oppervlakte kan worden gerealiseerd. Het spreekt echter voor zich dat het realiseren van een dergelijke dakopbouw in de praktijk gepaard gaat met niet onaanzienlijke werkzaamheden. Daarbij is het van belang om er onder meer te allen tijde voor te zorgen dat de constructie haar stabiliteit weet te bewaren. Wil jij graag meer te weten komen over het laten uitvoeren van een constructieberekening dakopbouw? Dan moet je, je absoluut zeker even verdiepen in de informatie die je hieronder op deze pagina aantreft.

Hoe belangrijk is het laten uitvoeren van een constructieberekening dakopbouw?

Op het ogenblik dat je een dakopbouw gaat realiseren bij je woning zal je meteen kunnen vaststellen dat er daarvoor niet onaanzienlijke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Het spreekt bovendien voor zich dat deze werkzaamheden steevast gepaard gaan met bepaalde risico’s. Dit niet alleen voor wat de dakopbouw op zich betreft, maar wel voor de woning in haar totaliteit. Het laten uitvoeren van een constructieberekening dakopbouw zou er gelukkig voor kunnen zorgen dat er aan verschillende van deze risico’s (preventief) het hoofd kan worden geboden. 

Het bestaan van een constructieberekening dakopbouw zorgt er in de praktijk voor dat er middelen bestaan om de risico’s die gepaard gaan met de realisatie van een dakopbouw project te beperken. Dat is geen overbodige luxe. Mocht er in een latere fase sprake zijn van schade onder de vorm van bijvoorbeeld scheuren in het pand dan spreekt het voor zich dat dit ongelofelijk vervelend is. 

Een constructieberekening dakopbouw is wettelijk verplicht

In heel veel gevallen is het zo dat het al dan niet laten uitvoeren van een constructieberekening de keuze is van de opdrachtgever. Dat geldt in de praktijk evenwel niet voor een constructieberekening dakopbouw. In dit geval dien je er rekening mee te houden dat een dergelijke berekening laten uitvoeren wettelijk verplicht is. Dat geldt overigens niet alleen voor de realisatie van een dakopbouw. Ben je bijvoorbeeld van plan om een dakterras te laten maken? Ook in dat geval zal je tot de conclusie komen dat je wettelijk verplicht bent om een berekening van de constructie uit te voeren.

Met welke kosten moet je rekening houden?

De kosten die worden aangerekend voor het realiseren van een constructieberekening dakopbouw kunnen in de praktijk aardig verschillen. Gemiddeld gezien zou je er rekening mee kunnen houden dat er hiervoor een budget moet worden voorzien van ongeveer 700 à 750 euro. In het merendeel van de gevallen zal je kunnen vaststellen dat de service dan bestaat uit:

  1. Het constructieontwerp;
  2. De constructieberekening;
  3. Constructietekeningen of schetsen;
  4. De constructiedetails;

De prijs die voor bovenstaande in rekening wordt gebracht is niet vastgesteld. Er kan in de praktijk dan ook steevast worden opgemerkt dat het uurloon dat in rekening wordt gebracht door een constructeur niet onaanzienlijke verschillen kan laten optekenen. Door even een vergelijking uit te voeren tussen de verschillende constructeurs kan je dan ook behoorlijk wat geld besparen.