pipeline welding

Wat is pipeline welding precies?

Misschien heb je wel eens van de term pipeline welding gehoord, maar het zou ook heel goed kunnen van niet. Pipeline welding is de Engelse term voor het lassen van pijpleidingen tot een leidingnetwerk. In Nederland hebben we uiteraard ook verschillende leidingnetwerken, denk bijvoorbeeld aan die van de verwarmingen en het riool. Toch kennen wij weinig tot geen leidingnetwerken die worden gelegd tijdens het proces van pipeline welding. We leggen je hier uit wat het precies inhoudt en wat het verschil is.

Pipeline welding

Tijdens het pipeline welding wordt er een lange pijpleiding aangelegd. Deze pijpleiding is geschikt voor het vervoeren van stoffen zoals olie of gas. Deze leiding kan zowel boven- als ondergronds zijn. Tijdens dit proces vinden er dus verschillende werkzaamheden, zoals het aan elkaar lassen van de pijpen plaats.

Een gewone leiding

Het voornaamste verschil tussen een gewoon leidingnetwerk en het aanleggen van pijpleidingen zoals dit tijdens het pipeline welding wordt gedaan, is de omvang van het netwerk. Bij pipeline welding worden er voornamelijk pijpleidingen aangelegd om stoffen zoals olie en gas te vervoeren. Hiervoor zijn onder andere grote en speciale buizen nodig. Het is dan ook van belang dat de kwaliteit van deze buizen hoog is.

Pipeline welding projecten

Zoals we eerder al benoemden, worden deze pipelines voornamelijk aangelegd om olie en gas te vervoeren. In Nederland hebben we hier dus weinig tot geen van dit soort projecten. In landen als de Arabische Emiraten, maar ook op plekken zoals Alaska zijn deze pipelines wel nodig. Deze landen beschikken wel over dit soort grondstoffen, welke vervoerd moeten worden.

Automatische pipeline welding

Je begrijpt dat het aanleggen van zo’n netwerk veel tijd en moeite kost. De omstandigheden waarin de werkzaamheden van het pipeline welding plaatsvinden, zijn vaak heel extreem. Denk bijvoorbeeld aan de extreme hitte van de woestijn of juist de kou van Alaska.

Qapqa werkt daarom met moderne automatische apparaten, welke zij zelf ontwikkeld hebben. Deze apparaten zorgen ervoor dat delen van het pipeline welding geautomatiseerd kunnen worden, wat zorgt voor betere omstandigheden, maar ook voor betere kwaliteit. Verder zorgt dit voor een goedkoper en sneller afgerond project.