functies van appendages

Waar dienen appendages nou eigenlijk voor? 4 functies

Een installatie of een machine kan altijd worden uitgebreid, aangepast of verbeterd. Een makkelijke manier om de functionaliteit van een systeem te verbeteren of uit te breiden, is een appendage. Die zijn van vitaal belang: juist deze appendages hebben vaak belangrijke functies. Het gaat bijvoorbeeld om meters, filters, afsluiters of kranen.

Een appendage – letterlijk een ‘bijvoegsel’ of ‘aanhangsel’ – kan allerlei vormen aannemen. Het gaat om een klein onderdeel van een installatie of machine, dat los aangesloten kan worden. Waar appendages voor dienen, en wat voor functies ze hebben, is afhankelijk van het systeem waarop ze worden aangesloten. Hier bespreken we een aantal belangrijke functies die appendages kunnen hebben.

#1: Afsluiten

Veel appendages hebben de vorm van afsluiters. Het gaat dan om stopkranen of schuifafsluiters, die in het systeem worden geplaatst. Zowel in stoomsystemen als in hydraulische systemen zijn deze appendages essentieel: een slechte afsluiting kan desastreus zijn. De precieze vorm en het materiaal van de appendage wordt afgestemd op het systeem.

Functie #2: Veiligheid

In grote systemen zijn meerdere punten waarop risico kan ontstaan, en waar de druk op kan lopen. Op cruciale punten moeten dus drukverminderingstoestellen of veiligheidskleppen worden geplaatst: ontluchters bijvoorbeeld, of beveiligingen die voorkomen dat stromen zich kunnen omkeren. Deze appendages vervullen dus een veiligheidsfunctie: zonder hen zou het systeem een stuk gevaarlijker zijn.

Functie #3: Meten

Ongeacht het systeem moeten er op meerdere punten in het proces metingen worden gemaakt. Hierbij komen appendages goed van pas. Door middel van deze kleine apparaten, die vaak kunnen worden aangesloten op ventielen, kunnen bijvoorbeeld temperatuur en druk gemeten worden in pneumatische of hydraulische systemen. Ook in de voedingsmiddelenindustrie moet de druk op de leidingen, waar de vloeistoffen doorheen gaan, goed geregeld zijn. Door middel van een appendage wordt de snelheid van de stroom, de hoeveelheid, de temperatuur precies gemeten. Dat is van groot belang voor een goed proces, en kan dat ook efficiënter maken.

Functie #4: Regelen

Met appendages wordt niet alleen gemeten, maar ook geregeld. Die twee hangen natuurlijk sterk samen, maar het verschil is duidelijk: sommige appendages worden gebruikt om het systeem te controleren, anderen worden ingezet om de manier waarop het systeem werkt bij te stellen. Beluchtingsventielen, kranen en regelaars zijn hier een voorbeeld van.

Appendages in allerlei vormen en maten

Uit de opsomming hierboven blijkt al dat er een hoop verschillende appendages zijn. Sommige zijn bedoeld om af te sluiten, anderen om te meten of om de veiligheid van het systeem te garanderen – en weer anderen zijn er om het systeem te regelen.