Voorkom een schoorsteenbrand

Voorkom een schoorsteenbrand met deze tips

Schoorstenen brengen een woning een luxueuze uitstraling. In het verleden waren vrijwel alle woningen voorzien van een schoorsteen. Dat is tegenwoordig wel anders! Doordat tegenwoordig nog maar weinig woningen beschikken over een schoorsteen hebben veel huishoudens niet voldoende kennis over het onderhoud van de schoorsteen.

Indien een huishouden de schoorsteen inderdaad te weinig onderhoud zal er op termijn achterstallig onderhoud ontstaan. In het ergste geval kan het achterstallig onderhoud leiden tot een schoorsteenbrand. Er vinden jaarlijks zo’n 2.000 schoorsteenbranden plaats in Nederland, waarvan ruim de helft ontstaat door achterstallig onderhoud. Tijd om meer aandacht te schenken aan de schoorstenen?

Hoe ontstaat een schoorsteenbrand?

Zoals ik al eerder benoemde, ontstaat een schoorsteenbrand in de meeste gevallen door slecht onderhoud. Hierbij zal de schoorsteen niet snel goed zijn geveegd.

Tijdens het gebruik van de schoorsteen zullen onverbrande deeltjes zich hechten aan de wanden van het rookkanaal. Op termijn zullen deze onverbrande deeltjes samen een laag creosoot vormen; een hardnekkige, zeer brandbare laag. Indien de temperatuur te hoog wordt, zal deze laag creosoot vlam vatten. Maar als jij snel genoeg een schoorsteenveger inschakelt, zal deze expert de laag creosoot verwijderen voor het vlam kan vatten. Zo kun jij gemakkelijk een schoorsteenbrand voorkomen.

In andere gevallen kan een schoorsteenbrand ontstaan door een ontstopping. Hierbij kunnen bijvoorbeeld vogels een nestje in de schoorsteen hebben gebouwd vanwege de beschutting tegen wind. Verder kunnen ook takken en bladeren het rookkanaal verstoppen. Op dit moment zou het rook niet worden afgevoerd. Rook en roet zullen zich ophopen en zich terugkeren in de woning. Dit zal niet enkel invloed hebben op het interieur van jouw woning, maar ook op de gezondheid van de aanwezigen. Door een schoorsteenveegbedrijf in te huren, kunnen zij de verstoppingen tijdig verhelpen, waardoor een schoorsteenbrand voorkomen kan worden.

Hoe herken ik een schoorsteenbrand?

Een schoorsteenbrand wordt in veel gevallen niet snel opgemerkt. Tijdens een schoorsteenbrand kan het jou opvallen dat er buitengewoon veel rookontwikkeling is. In een later stadium kan deze rook zelfs naar binnen slaan. Naast de hoeveelheid rook in de omgeving zal er ook een loeiend en bulderend geluid te horen zijn tijdens een schoorsteenbrand.

Schoorsteenbrand blussen

Indien er inderdaad een schoorsteenbrand plaatsvindt, is het belangrijk dat jij de juiste handelingen uitvoert, zodat de brand zich niet verder verspreid. Het is belangrijk dat jij geen gebruik maakt van water om de brand te blussen. Zand werkt effectiever in dit geval. Het zand verstikt het vuur, waardoor het dooft. Bij het gebruik van water zal er veel stoom ontstaan, waardoor de schoorsteen kan openbarsten of zelfs exploderen. Doe ook direct de ramen open om een koolstofdioxide vergiftiging te voorkomen.