rolsteigers

Veilig met rolsteigers op hoogte werken

Het niet juist opbouwen is van rolsteigers en vervolgens er mee werken is erg onnodig en bovendien ook erg gevaarlijk. In 2018 is er daarom ook het een en ander veranderd in het opbouwen van de rolsteigers. Het doel hiervan is om het aantal ongevallen met rolsteigers te beperken. Dit is namelijk een van de meest voorkomende ongevallen op hoogte.

Verandering in de opbouwmethode

De fabrikanten hebben hier vervolgens op ingespeeld door hun opbouwmethode meteen aan te passen. Dit geldt voor de ene fabrikant dat er minder onderdelen worden gebruikt of dat er vernieuwde opbouwinstructies door de fabrikant zijn doorgevoerd. Dit is mede gebeurd in samenwerking met de inspectie SZW. Hierdoor kan er volgens de nieuwe opbouwmethode niet meer onbeveiligd op hoogte worden gewerkt bij rolsteigers. Bij het kopen van een nieuw Euro rolsteiger of andere rolsteiger zal hier dus al rekening met gehouden worden.

Veranderingen per fabrikant

Wil je precies weten wat de aanpassingen zijn per fabrikant. In de brochure van het VSB (Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en bekistingsbedrijven) staat exact wat de verandering is per fabrikant. Het komt hierbij eigenlijk altijd op hetzelfde manier en dat is dat vanaf nu het volgende aanwezig is:

  • Aanbrengen van heupleuningen, zodat er altijd beveiliging rondom de heupen aanwezig is.
  • Werkvloeren moeten worden voorzien van een kantplank tussen boven- en tussenleuningen.

De opbouwmethode is vanaf 2018 verplicht geworden. Mocht je nog beschikken over een ouder rolsteiger die een tijdje niet gebruikt is dan kun je er ook voor kiezen om losse onderdelen te kopen om vervolgens aan de nieuwe regelgeving te kunnen voldoen.

Sancties bij niet volgen opbouwmethode

Mocht je er alsnog voor kiezen om de nieuwe opbouwmethode niet te volgen. Het komt erop neer dat er nooit een valgevaar mag zijn. Is dat wel het geval dan riskeer je vervolgens wel een aantal sancties. Het kan dan zo zijn dat je een boete krijgt of dat de bouw juist compleet wordt stilgelegd.