EKH

Veilig hijsen en heffen met een EKH-keurbedrijf

Laat u regelmatig uw hijs- en hefmiddelen zoals portaalkranen keuren en beproeven? Dan heeft u altijd het bewijs dat u er álles aan gedaan heeft om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen. Helemaal als u die keuring laat uitvoeren door een EKH-keurbedrijf. Keurmeesters opgeleid door de brancheorganisatie EKH zijn persoonlijk gecertificeerd. Deze keurmeesters houden zich aan alle afgesproken voorschriften en werkwijzen. Ze worden namelijk steekproefsgewijs door hun eigen brancheorganisatie gecontroleerd.

De branchevereniging EKH

Op initiatief van een aantal branchegenoten is in 1993 de Vereniging EKH (Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen) opgericht. Deze branchevereniging heeft als doel het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Dit doet zij door het geven van een praktische invulling aan actuele wet- en regelgeving. Dit biedt iedereen die betrokken is bij het gebruik van hijs- en hefmiddelen het houvast dat niet (meer) door de overheid wordt gegeven.

Om het doel van maximale veiligheid te kunnen bereiken zijn door EKH werkvoorschriften opgesteld. Daarnaast verzorgt EKH opleidingen tot vakbekwaam keurmeester met persoonsgebonden certificaten voor de keurmeesters van al haar leden. Hierdoor wordt bereikt dat de klanten van EKH-leden ervan verzekerd zijn dat de inspectie en keuring van hun hijsmiddelen op vakkundige en uniforme wijze gebeurt.

De EKH-keurbedrijven

EKH-keurbedrijven helpen bedrijven om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen op het gebied van hijsen en heffen. Het inschakelen van een EKH-keurbedrijf biedt de werkgever de zekerheid dat hij op juiste wijze invulling geeft aan zijn wettelijke zorgplicht.

Om de EKH-werkvoorschriften goed te kunnen interpreteren en conform deze werkvoorschriften te werken dienen keurmeesters gedegen opgeleid te zijn. Daartoe heeft EKH zowel voor hijskranen als voor hijs- en hefgereedschappen een doeltreffende opleiding opgezet die inspecteurs opleidt tot keurmeester. Deze opleidingen worden afgesloten met een examen waarmee een persoonsgebonden certificaat wordt behaald.

Om de kwaliteit te waarborgen krijgen de keurmeesters bijscholing en vindt er om de 5 jaar een her-certificatie plaats. In die periode van 5 jaar worden er tevens een steekproef uitgevoerd door een onafhankelijke auditor, om de kwaliteit van de werkzaamheden van de keurmeester te controleren.