Oorzaken van vochtige muren met oplossingen

Oorzaken van vochtige muren met oplossingen

Veel mensen hebben wel eens last van dit probleem. Vochtige muren is een vervelend probleem dat in veel woningen voorkomt. Het grote nadeel van vocht in de muren is dat het veel problemen kan veroorzaken, bijvoorbeeld schimmels, aangetaste woning constructie of een verminderde energieprestatie. Bij vochtige muren is het dan ook belangrijk om snel achter de oorzaak te komen en het probleem op te lossen. Hieronder hebben we oorzaken van vochtige muren met de oplossingen op een rijtje gezet!

1. Condensatievocht

Condensatievocht wordt ook wel woonvocht genoemd. Dit probleem ontstaat door een vochtige lucht in huis en een gebrek aan luchtafvoer. Vaak is het vocht dat we zelf produceren hierbij het probleem. Condensatievocht kan je herkennen aan schimmels op muren, langdurig beslaan van de ramen en vochtplekken op de muur.

Veel mensen denken dat condensatie vocht enkel voorkomt bij oudere woningen, echter is dat een misverstand. Dit probleem komt ook regelmatig voor bij moderne woningen. Een gebrekkige ventilatie is de oorzaak van condensatievocht in huis. Veel oudere huizen hebben een natuurlijke ventilatie door allerlei kieren en spleten. Bij goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen is daar geen sprake van. Dit kan zorgen voor een vochtprobleem. De oplossing hiervoor is het beter ventileren van de woning. Je kan kiezen voor een mechanische ventilatie, maar ook natuurlijk ventileren is een oplossing. Denk aan het openzetten van je raam of het aanbrengen van ventilatieroosters.

2. Optrekkend vocht

Optrekkend vocht doet zich vooral voor aan de onderzijde van muren. Wanneer de onderzijde van de muren op de begane grond vochtig zijn, dan heb je hoogstwaarschijnlijk te maken met optrekkend vocht. Dit vocht is grondvocht dat door een slechte waterkering via de fundering in de gevel trekt. Op de vochtige muren kunnen na verloop van tijd schimmels vormen. Op een bakstenen muur kan er witte uitslag ontstaan als gevolg van salpetervorming. Andere indicaties van optrekkend vocht kunnen zijn beschadigd pleisterwerk en loslatend behang. 

Er zijn twee effectieve manieren op optrekkend vocht te bestrijden, namelijk door de muur te laten onderkappen of de muur te injecteren. De muur injecteren is de goedkoopste optie van de twee oplossingen voor optrekkend vocht. 

Bij het injecteren wordt er een chemisch middel in de gevel gespoten waardoor een chemische waterkering ontstaat. Door deze waterkering kan het grondvocht niet meer lange opstijgen. 

Bij onderkapping wordt er een vochtscherm onderaan de gevel aangebracht. Dit is een erg drastische oplossing en brengt veel kosten met zich mee. Een onderkapping wordt vaak enkel als oplossing gebruikt voor optrekkend vocht bij grote renovaties.

3. Lekkage

Een lekkage wordt vaak pas laat opgemerkt, waardoor er vaak al een grote hoeveelheid vocht in de muren is ontstaan. Dit kunnen allerlei soorten lekkages zijn, denk bijvoorbeeld aan schimmels, beschadigd pleisterwerk en loskomend behang. Deze vochtproblemen kunnen ontstaan door allerlei lekkages. Deze lekkages kunnen aan waterleidingen, afvoeren, dakgoten en CV leidingen ontstaan. 

4. Doorslaand vocht

Heeft de buitengevel van de woning een beschadiging? Dan verliest de woning de beschermende schil. Hierdoor kan regenwater zich eenvoudig een weg naar binnen banen en in het voeg- en steenwerk gaan zitten. De muren absorberen het vocht. De oplossing voor doorslaand vocht is het herstellen van de geven en het impregneren met een hydrofoberend middel. 

5. Koudebruggen

In een spouwmuur kunnen koudebruggen ontstaan door het isolatiemateriaal dat niet goed verdeeld of uitgezakt is. Ook kunnen spouwankers tot koudebruggen leiden. Hierdoor ontstaan er op bepaalde plekken koude zones op de muur, waardoor het vocht gaat condenseren. Om dit probleem vast te stellen is het nodig om een inspectie van de spouw met een camera uit te laten voeren. Nieuwe isolatie aanbrengen of het oude herstellen is de oplossing.