Kostenbewaking bouw

Kostenbewaking bouw

Een verbouwing is een kostbare aangelegenheid. Niet zelden kom je voor verrassingen te staan. Deze kunnen variëren van het ontdekken van een prachtig oud plafond tot het ontdekken van een rotte vloer waardoor je voor onvoorziene kosten komt te staan. Wij hebben daarom wat tips om je uitgaven tijdens de verbouwing onder controle te houden.

Vanwege de onvoorziene omstandigheden is het allereerst verstandig om je budget ruimer op te stellen dan wat je in eerste instantie verwacht nodig te hebben. Een marge van 10% geeft al veel ruimte. Met behulp van een bouwplan krijg je de begroting zo accuraat mogelijk, hier volgen wat tips om een bouwplan op te stellen.
Maak een schets van wat je wilt verbouwen en vermeld daarbij alle benodigde materialen en de precieze afmetingen. Om er zeker van te zijn dat je de juiste afmetingen hanteert is het raadzaam om vaker dan een keer te meten of om dit met iemand anders te doen.

Bouwkosten

Bereken de kosten van de materialen aan de hand van de juiste afmetingen. Hierbij is het verstandig om op meerdere plekken te informeren en de gemiddelde prijzen van de materialen te hanteren. Loop vervolgens alles nog een keer na om te kijken wat aangepast of weggelaten kan worden om je begroting kloppend te maken. Ook is het vaak interessant om te onderzoeken of er ruimte is om te investeren in energiebesparende maatregelen. Op termijn reduceren deze namelijk de vaste lasten en betalen ze zichzelf dus terug en je draagt bij aan een betere leefomgeving.

Tijdens de verbouwing is de kostenbewaking van belang om binnen de begroting te blijven. Bewaar alle bonnen en noteer alle uitgaven nauwkeurig zodat je precies weet wat er nog over is van je budget.