Hoe ontstaan funderingsproblemen

Hoe ontstaan funderingsproblemen?

Na verloop van tijd kan het zo zijn dat uw woning te maken krijgt met funderingsproblemen. Helaas kom je hier vaak pas achter als het te laat is. Funderingsproblemen kunnen op diverse manieren ontstaan. Van bodemgesteldheid tot externe factoren als zwaar bouwverkeer. Het kan dus op vele manieren ontstaan, maar de gevolgen zijn uiteindelijk vaak hetzelfde. Funderingsproblemen resulteren namelijk in veel gevallen in een verzakking. Door de verzakking heeft de fundering niet voldoende steun, dit zal na verloop van tijd voor schade gaan zorgen.

Oorzaken van funderingsproblemen

Zoals we al aangaven kunnen funderingsproblemen het gevolg zijn van diverse factoren. De schade die ontstaan is kan pas hersteld worden als de oorzaak vastgesteld is en ernaar gehandeld is. Wordt de oorzaak niet vastgesteld voor de herstelwerkzaamheden, dan kan het maar zo zijn dat de problemen weer terugkeren. Oorzaken van funderingsproblemen kunnen zijn:

  • Verschillende funderingstypen: soms kiest iemand ervoor om de woning uit te breiden met een aanbouw of uitbouw. Problemen kunnen ontstaan wanneer er voor een andere fundering wordt gekozen dan de woning zelf. Deze ongelijkheid doet de fundering niet ten goede.
  • Vochtverlies: door verdamping of onttrekking van grondwater door bomen heeft de bodem niet de sterkte die hij eerst had. Dit zorgt voor een aantasting van de draagkrachtige grond waar de fundering op gebouwd is.
  • Bodemgesteldheid: inklinking van veen- en kleigrond zorgt ervoor dat de fundering niet meer de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft. Uiteindelijk zal dit leiden tot problemen doordat er niet voldoende draagkracht is.
  • Geconcentreerde belasting: door een te hoge belasting onder één of meerdere delen van het gebouw kan de fundering het begeven na verloop van tijd.
  • Externe factoren: zware bouwactiviteiten of extreem veel verkeer zorgen voor veel trillingen in de grond. Dit kan de bodemgesteldheid, van de bodem waar de fundering op gebouwd is, aantasten.

Schakel een expert in voor funderingsonderzoek

Heeft u het idee dat uw woning te maken heeft met funderingsproblemen? Dan doet u er goed aan om een funderingsonderzoek te laten uitvoeren door een expert. Funderingsproblemen kunnen namelijk tot grote schade leiden en, in sommige gevallen, zelfs gevaarlijk worden. Wacht dus niet te lang als u een vermoeden heeft en schakel vandaag nog een funderingsexpert in.