verschillende soorten graafmachines

Graafmachines: een beknopte beschrijving

Er bestaan veel verschillende soorten graafmachines, iets wat misschien niet iedereen weet. De verschillende graafmachines hebben verschillende taken. Het is belangrijk om te weten wat deze taken zijn, voordat er een graafmachine wordt gehuurd of gekocht. Dan kan de beste graafmachine voor het doel worden gekozen.

Graafmachines kunnen aangepast worden op de taak. Zo kunnen er verschillende grijpers of graafbakken op de arm van een graafmachine. De banden kunnen ook anders zijn per machine. Door deze aanpassingen is er altijd wel een graafmachine te vinden voor elke klus.

Rupsgraafmachine

Zoals gezegd bestaan er verschillende soorten graafmachines. De rupsgraafmachine is hier waarschijnlijk de bekendste van. Deze machine wordt gekenmerkt door de zogenaamde rupsbanden, die oneven lopen. De banden verdelen het gewicht over een groter oppervlakte, waardoor deze minder snel weg zullen zakken in de grond. Deze twee attributen samen zorgen ervoor dat rupsbanden goed op een oneven en ruw terrein kunnen rijden. Aan de andere kant kunnen rupsbanden niet goed over een even terrein rijden, daarvoor moet de machine vervoerd worden. Ook rijdt een rupsgraafmachine niet erg snel.

Rupsgraafmachines worden veel gebruikt voor wegenbouw en sloopwerkzaamheden. Soms worden deze ook ingezet in de agrarische sector, maar de banden laten een spoor achter, wat niet iedereen fijn vindt. Er zijn verschillende groottes rupsgraafmachines die variëren van capaciteit. Eén van de groottes is de minirupsgraafmachine. Deze kan goed gebruikt worden in de aanleg van tuinen.

Wielgraafmachine

Naast de rupsgraafmachine bestaat er ook de wielgraafmachine. In plaats van op rupsbanden, rijdt deze op luchtbanden. De wielgraafmachines kunnen dus beter op een normale weg rijden dan op een oneven terrein. Er worden geen sporen achtergelaten door de banden. Een groot voordeel van de wielgraafmachine is dat deze sneller en makkelijker wendbaar is dan andere soorten graafmachines.

Wielgraafmachines worden veel gebruikt voor het graven van kuilen, greppels, het verzetten van materialen en het even maken van een terrein. De graafmachine kan vaak enkele meters diep komen en is hier dus perfect voor. Voor de verschillende klussen zijn er verschillende aanbouwdelen die op de graafmachine gezet kunnen worden. Als er iets preciezer gewerkt moet worden, is hier ook een mini- variant van aanwezig: de mini wielgraafmachine.

Graaflaadmachine

Voor het verplaatsen van grond, het verdichten van de bodem of andere graafwerkzaamheden, kan er gekeken worden naar de graaflaadmachine. Een graaflaadmachine is een combinatie van een wielgraafmachine met hydraulisch arm, samen met een grote shovel. Het wordt dus aangedreven door vloeistof onder hoge druk.

Sleuvengraver

Sleuvengravers worden eigenlijk alleen gebruikt bij het graven van een gleuf waar een buis komt te liggen. De buis voert omringend water af. Een sleuvengraver is dus erg belangrijk voor drainage en voor landwinning.