camerasysteem

Een camerasysteem buiten je huis plaatsen

Dit artikel gaat over het plaatsen van beveiligingscamera’s buiten je woning. We noemen hier een aantal aspecten waar je op zou moeten letten. Het effect op inbrekers, de beveiliging van het systeem, de privacy en de opslag van beelden. Kortom alles wat je moet weten over camerasystemen.

Effect op inbrekers

Beveiligingscamera’s hebben aan de ene kant een afschrikkend effect op inbrekers, maar aan de andere kant kunnen die juist de aandacht trekken. Het is daarom zaak om de camera’s zo te plaatsen, dat duidelijk is dat de omgeving van de woning afdoende daardoor wordt gedekt.

Beveiliging camerasysteem

Als de camera’s met kabels met een centraal systeem worden verbonden, dan zijn die goed beveiligd tegen ongewenste toegang. Maar het is een heel gedoe om de kabels te trekken. Vaak bestaat de wens om op afstand met een app op een smartphone naar de videobeelden te kunnen kijken. Daarvoor wordt het internet gebruikt. Als die toegang niet goed beveiligd is, bestaat er het risico dat andere personen ook naar de beelden kunnen kijken en daar misbruik van maken.

Privacy

Er zitten privacy-aspecten vast aan een camerasysteem buiten je huis plaatsen. Daarmee dient rekening te worden gehouden bij het ontwerp ervan. De aantasting van de privacy moet zo beperkt mogelijk zijn. Wanneer je je aan de wet houdt, hangt van de omstandigheden af. Relevante aspecten zijn:

  • Wat wil je bereiken met de plaatsing.
  • Is het doel ook op een andere manier te bereiken.
  • Wat wil je met de opgenomen beelden kunnen doen.
  • Hoe lang bewaar je de beelden.
  • Zijn de beelden goed beschermd.
  • Worden de gefilmde mensen daarover geïnformeerd en hoe.
  • Gefilmde personen moeten de beelden desgewenst kunnen zien en corrigeren.

Je mag met een camerasysteem buiten je huis alleen je eigen bezittingen kunnen zien. Zo mag je in beginsel de openbare weg niet zien.

Opslag

Zoals we al noemden, zitten er privacy-aspecten vast aan beeldopslag. Maar na een inbraak dienen beelden als bewijsmateriaal te kunnen worden gebruikt. Zonder opslag heeft een camerasysteem buiten je huis plaatsen minder waarde. De oplossingen die voor de opslag worden gebruikt, zijn onder meer.

 

  • Op een SD-kaartje, dat in de camera gaat. Maar met een diefstal van de camera gaan de beelden ook verloren.
  • Cloud-opslag. De leverancier van het camerasysteem kan die bieden. Daar kunnen abonnementskosten aan vastzitten. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld Dropbox of Google-drive.

Bron: Pro-alarm.nl