circulaire bouw

Alles wat u moet weten over circulaire bouw

          Alles wat u moet weten over circulaire bouw

Er wordt vandaag de dag ongelofelijk veel gezegd en geschreven over de wegwerpeconomie waarin we toch met z’n allen leven. Deze economie zorgt ervoor dat we op grote schaal gebruikte grondstoffen dumpen terwijl dat in de praktijk best anders kan. Het merendeel van de grondstoffen op deze planeet zijn op moment van schrijven nog altijd eindig. Dit zorgt ervoor dat we er zorgvuldig mee om moeten springen. Toch gebeurt dat in de praktijk vaker niet dan wel. Gelukkig bestaat er daar nu een oplossing voor. De oplossing wordt aangeboden onder de vorm van een circulaire economie waar ook circulaire bouw deel van uitmaakt. Wat dit nu allemaal is en waar er rekening mee dient te worden gehouden vertellen we u graag middels de hieronder terug te vinden informatie.

Ombuiging tot een gesloten systeem

Door gebruik te maken van een circulaire economie met onder meer circulaire bouw wordt ervoor gezorgd dat de huidige, lineaire logica wordt omgevormd tot een gesloten systeem. Dit gesloten systeem brengt in de praktijk niet één, maar wel twee concrete voordelen met zich mee. Het gaat hierbij om de volgende:

  • De huidige, verdere uitputting van grondstoffen kan worden voorkomen;
  • De groeiende afvalbergen kunnen definitief tot het verleden behoren.

Als centraal punt bij een circulaire economie staat het sluiten van de zogenaamde kringlopen. Ook volop inzetten op niet alleen hergroeibare grondstoffen, maar ook het hergebruik in het algemeen spelen hier een belangrijke… eigenlijk zelfs cruciale rol in.

Circulair bouwen gaat een stap verder

Voor de realisatie van een echte, circulaire bouw dient er in de praktijk met heel wat verschillende aspecten rekening te worden gehouden. In eerste instantie is het zo dat de grondstof kringlopen dus moeten worden gesloten, maar dat is niet alles. Voor het realiseren van een echte, circulaire bouw geldt namelijk eveneens dat er ook een overlapping en / of terugkoppeling moet worden gecreëerd voor zaken zoals energie, water en voeding. Dit uiteraard allemaal met als doel om niets verloren te laten gaan. Wat binnen een bepaalde kringloop nog een reststof kan zijn, kan bijvoorbeeld in een andere kringloop een nog bruikbare grondstof zijn.

Bovenstaande gaat behoorlijk ver. In een circulaire wijk is het bijvoorbeeld zo dat het mogelijk is om aan de ontlasting van de inwoners en hun GFT-afval niet alleen energie, maar ook voedingsstoffen te onttrekken. Door het inzetten van warmtepompen is het bovendien mogelijk om warmte te recupereren welke afkomstig is uit de riolering. Bovendien kan er eveneens gebruik worden gemaakt van bioraffinaderijen om GFT-afval op te waarderen tot mest. Deze kan op haar beurt dan weer gebruikt worden voor zogenaamde stadslandbouw.

De focus op de gebouwen

Bij de realisatie van een circulaire bouw dient er uiteraard niet alleen maar aandacht te worden geschonken aan de grondstoffen en hulpbronnen. Wat namelijk bovendien ook te denken van de gebouwen op zich? Het spreekt voor zich dat er ook voor de gebouwen bij voorkeur voor moet worden gekozen om ze circulair te maken. Kiezen voor een circulaire bouw betekent in de praktijk dat ze heel wat verschillende functies kunnen bekleden. Bovendien is het zo dat deze gebouwen ook nog eens als voordeel hebben dat ze minder snel onbruikbaar of onbestemd zullen worden. Dit betekent concreet dat ze er in slagen om mee te groeien met de bewoners. Het mag in ieder geval duidelijk zijn, een circulaire bouw brengt in de praktijk menig aantal zeer interessante voordelen met zich mee.

Wat zijn de mogelijkheden van circulaire bouw? Lees hier meer.