tenderen

Alles was je moet weten over tenderen

Als bedrijven gaan tenderen doen ze mee aan een inschrijving op een openbare aanbesteding. Dat betekent dat ze de volledige opdracht of een deel van de opdracht als bedrijf willen uitvoeren. Het is niet eenvoudig om een opdracht uit een aanbesteding binnen te slepen. Meestal doen er tientallen bedrijven mee aan zo’n competitie, dus de concurrentie is groot. De verleiding om voor een laag bedrag in te schrijven kan dan zelfs groot zijn. Als je de opdracht dan gegund krijgt is er een kans dat je bedrijf het financieel niet overleeft.

Criteria voor de aanbesteding

Een andere reden waarom tenderen lang niet altijd tot het binnenhalen van een succesvol project leidt, is dat de aanbestedende partij een groot aantal criteria aan de inschrijvers oplegt. Daar moet je als inschrijver aan voldoen om kans te maken de aanbesteding te winnen. De gestelde criteria worden namelijk tevens gebruikt om te beoordelen wie de opdracht gegund krijgt. Als er meerdere inschrijvers zijn, zal het bedrijf dat aan alle criteria voldoet de winnaar zijn van de aanbesteding.

Meerwaarde bieden

Wat het lastig maakt om te tenderen en een opdracht binnen te slepen is, dat je als inschrijver niet precies weet welke criteria door de opdrachtgever als meest belangrijk worden gevonden. Een opdracht wordt doorgaans aanbesteed vanwege de omvang van het project en het doel van de aanbesteding is zoveel mogelijk meerwaarde te vinden. Vooral als er veel inschrijvers zijn bij een aanbesteding kan dat tot een hevige strijd leiden, waarbij de uitkomst van de aanbesteding soms tot voor de rechter wordt aangevochten door de verliezers.

Professioneel tenderen

Bedrijven die slechts incidenteel inschrijven op een aanbesteding maken een aanzienlijk grotere kans om te winnen als ze zich laten begeleiden door een ervaren adviseur. In de afgelopen jaren is het reageren op een inschrijving sterk geprofessionaliseerd. Om de andere inschrijvers te kunnen verslaan en de aanbesteding binnen te slepen is veel kennis en ervaring nodig. Vooral de inschatting maken welke beoordelingscriteria leidend zijn bij het nemen van een beslissing, en daar de aanbieding op aanpassen, is van het grootste belang. Bedenk, dat een goed advies zichzelf altijd terugverdient.